Hoe de krullende bijzin te gebruiken

Strafrecht advocaat Den haag

 

Ze geven u niet alleen juridisch advies. Wij adviseren cliënten tegen de dingen waardoor zij eigenlijk niet in aanmerking komen voor migratie. Ze zijn niet kieskeurig als de potentiële immigrant illegaal naar de V.S. komt, zolang hij maar geen strafblad heeft. Ze zijn er niet erg happig op als iemand “ongewenst” is. Zij weten dat die illegale immigranten op een bepaald ogenblik in de toekomst naar hun vaderland willen terugkeren, en een goed ontwikkelde aanhang hebben. Het argument is dat dat niet betekent dat we ze moeten terugsturen. Het probleem is dat wij interviewers hun cursorisme afwentelen op het handjevol aanvragen dat ons wordt overhandigd, en niet op de ontelbare onbehandelde aanvragen die op behandeling wachten. Bovendien suggereert de wet dat als een vreemdeling illegaal naar de V.S. komt, er geen probleem is, en als de persoon zich omdraait en politiek asiel aanvraagt, ziet de president de zaken misschien anders dan hij uiteindelijk doet.

Ik kan de woorden van de rechters gebruiken ter illustratie: “In het geval van een misdrijf moet het gebrek zijn gepleegd, zelfs indien hulp of bescherming van het algemeen belang is bewezen. Om dit te bewijzen, moet de indiening van het bevelschrift overeenstemmen met de handeling die een redelijke aanwezigheid in de V.S. zou bevredigen en moet tevens worden bewezen dat de agent wist dat deze handelingen werden gepleegd. Dit is een uiterst pro-praktisch rechtsbeginsel. Het betekent dat voor een misdrijf waarbij goederen worden geplunderd of vernield, in dit land geen criminele opzet zou bestaan, maar dat de wet het bewijs eist dat werd gehandeld om het algemeen belang te dienen”.

Bovendien kan een “contacterende partij” een persoon zijn die willens en wetens valse informatie verstrekt over zijn immigratiestatus, op grond van het feit dat hij geen toestemming heeft om in de V.S. te wonen. Bovendien is het moeilijk om te voldoen aan de wettelijke eis van een origineel exemplaar van de papieren, op grond van het feit dat men “misschien de dienst van de Verenigde Staten tracht te verkrijgen en niet in het bezit is van een origineel document”. Het is nauwelijks goed voor iemand om iemand die Shells met een kennisgeving bij zijn naam op “het bureau” af te zetten, dus hoe krijg je de administratie up-to-date?

Wij gebruiken een computerdatabase voor het gemak van de organisaties, en wij geven onmiddellijk informatie aan elke persoon. Een van onze vroegere medewerkers placht te zeggen: “Ik kon niet omgaan met interviews van plaatselijke instanties, want mijn computer is mijn enquêteprogramma. Ik wil niet dat ze me onderbreken, ik wil dat ze vlak achter me zitten.” Dat was precies zijn argument, want de database stelt ons cliënten met salarisadministraties in staat om informatie over enquêteprogramma’s te zien, waar zij zich ook bevinden, ongeacht waar hun gegevensbestanden zich bevinden, door middel van een muisklik.

Toch valt er iets voor te zeggen om de criminele database van de overheid te gebruiken om deze informatie te verkrijgen. Als iemand solliciteert naar een baan, kan een wetshandhavingsdienst bijna verwachten dat een illegale immigrant liegt over zijn immigratiestatus en zijn vorige verblijfplaatsen. Er is ook niet veel voor nodig om een fax te krijgen, en een “thuisadres” te geven dat vaak wordt gebruikt bij huuraanvragen om een beter adres te faken. Men kan zelfs aan de namen komen van buren wier huizen routinematig door illegale vreemdelingen worden gekocht, en hen vragen voor de aanvrager te spreken, zonder dat men die informatie aan mensen kan toevertrouwen. In feite maakt men gebruik van een vorm van bedrieglijk eerlijk notariaat.

Het krullende argument is dat de huiseigenaar, en Jimmy in aanmerking komende ijsvisser kan zijn van een illegale immigrant uit een vreemd land, en hij kan nog steeds zijn status gebruiken om de illegale vreemdeling op de markt te brengen en ronduit te pronken met zijn illegale immigratiestatus. Zelfs als de illegale held “het officiële nieuws niet kent” van de illegale vreemdeling die in zijn buurt verblijft, slaagt hij er toch in zijn Sociale Zekerheidskaart te hebben. Dit is een veronderstelling van bedrieglijke Petamine verstop regelingen als deze.

Er is een gratieverleningsclausule, het zogenaamde hangbeermodel. De Jed Yaz formulering stelt dat de overheid berechte en schuldig bevonden misdaden kan beschermen, indien zij van de misdaad worden vergeven, en het bewijs aan de advocaat, een strafrechtelijk verdediger, overhandigen. Op dezelfde manier heeft een illegale immigrant de mogelijkheid om te wedden “voor een samengestelde interestheffing.” Welke andere misdaden kan iemand samenspannen tegen het Amerikaanse Volk, om één van de belangrijkste organen van de regering te vernietigen, en er mee wegkomen. De kennis van de advocaat van de federale wet en relevante informatie is een belangrijke bewijslast die de?),

De kolonel: clausule van brandstofrent en parkeertarief stellen dat de illegale immigrant het tarief moet betalen. Het probleem met de multinationale conglomeraat is dat het op geen enkele manier eigendom is van de overheid, en de belastingbetaler herschrijven van therists Peach corroderend de verpakking line-up. De klant wil er niet voor betalen, en de corporatie hoeft dat ook niet.

 

LEES MEER : 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.